Nomas maksa

Dienas nomas maksa tiek aprēķināta par 24 stundām. Nomas maksa var tikt samazināta vai palielināta atkarībā no nomas periodā nobrauktajiem kilometriem. Nomas maksā iekļauta tehniskā apkope un civiltiesiskā apdrošināšana. Degviela nomas cenā nav iekļauta.
Diennakts kilometru limits - 200km par mājaslapā norādītajām cenām. Ir pieejami arī citi tarifi.

Nomas termiņš

Minimālais nomas termiņš ir 24 stundas.

Vecuma ierobežojumi

Minimālais autovadītāja/nomnieka vecums ir 18 gadi.

Personu apliecinošie dokumenti

Saņemot automašīnu personai jāuzrāda:

  • derīga un atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecība
  • pase vai ID karte.

Norēķini un drošības nauda

Norēķins par nomu un drošības naudas iemaksa ir jāveic iznomāšanas brīdī. Norēķini ir veicami  skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Drošības naudas apmēru nosaka atsevišķi, tas tiek ieturēts nomas termiņa sākumā un atgriezts nomas termiņa beigās. Drošības nauda ir no 70 - 100 eiro. 

Administratīvie pārkāpumi

Klients nes pilnu atbildību par visiem administratīvajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti automašīnas nomas laikā.

Teritoriālie ierobežojumi

Automašīnas iznomāšanas teritorija ir Baltijas valstis.

Papildus noteikumi

Sods par smēķēšanu iznomātajā automašīnā Eur 50,00.

Automašīna jānodod ar tādu pašu degvielas daudzumu, kāds bijis iznomāšanas brīdī;

Automašīna jānodod tīra. Ja auto tiek nodots netīrs, auto nomai ir tiesības no klienta papildus nomas maksai pieprasīt auto mazgāšanas izdevumus, kas ir no 7-20 eiro.

Bērnu sēdeklīšus līdzi dodam bez papildus maksas;

Iespējama piegāde jebkurā vietā Rīgā un Rīgas rajonā.

0
Ģimenēm draudzīgākā auto noma

 .